• Category :

Cải tạo công trình

Nhu cầu cải tạo nhà ở hoặc cải tạo cửa hàng showroom là nhu cầu thiết yếu trong sự phát triển của xã hội

HomePlus tự hào là 1 trong những đơn vị có kinh nghiệm và chuyên môn cao trong việc sử lý cải tạo các không gian cũ nhằm đạt được các tiêu chí phù hợp với nhu cầu mới phát sinh